No volem tornar a la anormalitat

0 50000

Ens en recordarem!

El dia després, ens recordarem d’aquelles persones que s’han estat jugant la vida intentant salvar les nostres.

El dia després, també ens recordarem d’aquelles persones que abans no eren “res” i de sobte s’han revelat essencials.

El dia després, ens recordarem de demanar explicacions a les persones responsables i donarem suport als diversos recursos judicials i a les comissions d’investigació parlamentària.

Tornarem a agafar les regnes de les nostres vides i del nostre futur. Ho construirem tot, amb tothom i per a tothom.

Cap tema no quedarà de banda: serveis públics, sanitat, discapacitat, igualtat entre dones i homes, pensions, barris, pagesia, ruralitat, clima, biodiversitat, habitatge, democràcia, dret d’asil, justícia fiscal i lluita contra qualsevol forma de dominació. Crearem una plataforma que permeti l’aplicació de mesures urgents, a favor d’una vida digna en un món on faci de bon viure.

Signant aquesta crida, ens comprometem a solidaritzar-nos amb totes aquestes lluites.

A partir del diumenge 31 de maig, ens reunirem cada setmana, localment i pertot arreu, i formarem assemblees populars per organitzar-nos i lluitar.

Cada antena local actuarà amb plena autonomia i llibertat. Les decisions sobre el moment de la mobilització s’aniran prenent a cada territori, en funció de l’estat de les lluites locals i de les condicions sanitàries del moment.

L’objectiu és sentir-nos persones lliures i legítimes per convocar concentracions als nostres carrers, als nostres barris i als nostres pobles, per construir mons solidaris, plurals i autoorganitzats.

Si hem escollit el diumenge 31 de maig com a data de llançament de les assemblees populars és per disposar de prou temps per preparar adequadament la mobilització, fer-la arribar al màxim de persones i generar eines que facilitin l’organització del moviment.

A partir d’ara, siguem actors i actrius de mobilitzacions físiques i digitals. Desconfinem les nostres veus, les nostres ires, les nostres esperances i les nostres lluites.

Avui més que mai resulta imprescindible actuar de manera conjunta. Per això proposem una trobada nacional inter-iniciatives destinada a coordinar-nos i a preparar accions comunes.

Convidem totes les persones que signin aquesta crida a crear antenes locals del Món de Després i a posar-se en contacte amb qualsevol iniciativa dinàmica al seu territori, totes aquelles xarxes que puguin compartir els nostres valors i objectius, per tal d’aportar contribucions que alimentin els nostres debats nacionals i internacionals.

El dia després, ho aturem tot, ens posem a reflexionar, i que comenci l’aventura!

El dia després, ens organitzem i no deixem que ens robin ni la nostra humanitat, ni el nostre planeta, ni la nostra justícia.

Signo la crida

Mobilization created by Le Monde d'Après
27/4/2020

Support We Sign It

Wesign.it only lives on donations and does not trade with your data. To maintain this service, support us, the funds will be used to pay the server, send emails as well as a full-time salary over one year

Support WE SIGN IT